Lukcemburg

From Wikirlevip
Jump to navigation Jump to search

Lukcemburg (rejiek:Luxemburg, niedon:Luxembourg) es panqa fon icco zu dzepariccostassadir parcaxes fal eu'ropi'a. Lartass fal Lukcemburg lkurf niedon adit rejiek, Lukcemburguvirle.